Piano Notes: The World of the Pianist
פסנתרנות

תווי פסנתר: עולם הפסנתרן

רוזן חושף את הדרך האהובה על נדיה בולאנגר איך להימנע מלהעביר ביקורת על הופעות של חבריה (״אתה יודע מה אני חושבת,״ נאמר ברצינות וכנות), למה ההקלטות של גלן גולד סובלות…

אימון נגינה לחיזוק האצבעות
פסנתרנות

חיזוק האצבעות לנגינה טובה יותר

לנגן את תרגילי האנון לא מבטיח אצבעות חזקות יותר, אבל אתם יכולים להשתמש בתרגילים הללו של האנון כאמצעי לחזק את האצבעות שלכם אם תיגשו אליהם עם ההבנה והיישום הנכונים של…